Blodfetter

Förhöjda blodfetter är en riskfaktor för insjuknande i stroke och kranskärlssjukdom. Det är huvudsakligen kolesterolet vi fokuserar på här men det finns även andra blodfetter att ta hänsyn till. Kolesterolet är långt ifrån enbart skadligt. Det är en viktig byggsten i kroppens cellmembraner, hormoner etc. Vi talar om HDL (”det goda kolesterolet”) och LDL (”det farliga kolesterolet”) och väger samman dessa genom en kvot, som indikerar en riskprofil. Nivåerna kan i viss utsträckning påverkas av vår livsstil (kost, motion, vikt med mera). En stor del av kolesterolet produceras i levern och är i mindre grad påverkbart på detta sätt. Bland annat är genetiska faktorer av betydelse för vilka nivåer vi har. Dina värden vid hälsoundersökningen vägs samman med andra riskfaktorer. Du får vid behov rekommendationer på förändringar som kan påverka bilden i gynnsam riktning. Ibland krävs läkemedel för att justera dem till normala nivåer.