Blodtryck

Det tryck som uppstår när hjärtat pumpar runt blodet. Anges i mm Hg (kvicksilver) och bör i vila vara 140/90 eller lägre hos friska vuxna. Det övre trycket motsvarar hjärtats sammandragning (systoliskt) och det nedre motsvarar vilofasen, kort före nästa sammandragning (diastoliskt).

Varför skall man behandla något man inte mår dåligt av?

Högt blodtryck innebär ökat slitage på kärlsystemet med snabbare åderförkalkning, vilket i sin tur ökar risken för blödningar och blodproppar (exempelvis stroke och hjärtinfarkt). Högt blodtryck som förblir obehandlat under lång tid ökar dessutom belastningen på hjärtat och njurarna, vilket kan leda till hjärtsvikt och njurpåverkan.

Högt blodtryck (hypertoni) föreligger i allmänhet utan symptom. I undantagsfall kan det ge sig till känna med huvudvärk och synrubbningar.

Orsakerna till sjukdomen är ofullständigt kända. Västvärldens livsstil bidrar med all säkerhet till en del. Ett högt saltintag anses bidra till ökad risk för hypertoni. Också ärftliga faktorer har betydelse, men det är oklart på vilket sätt.

När diagnos ställts görs ofta ytterligare undersökningar för att finna en orsak till det höga blodtrycket. I flertalet fall utfaller dessa undersökningar normalt och man påbörjar behandling med läkemedel och vid behov livsstilsförändringar, som tillsammans syftar till att sänka blodtrycket.

Lågt blodtryck är sällan ett medicinskt problem. Möjligen kan yrsel vid uppresning vara irriterande men är aldrig farligt.