Våra Tjänster

Anslutningen till WellCare sker genom ett abonnemang som löper kalenderårsvis. Det går utmärkt att ansluta sig när som helst under året. Så snart Du är ansluten erbjuds Du en omfattande hälsoundersökning, som sedan återkommer årligen.

Abonnemang

Genom en årlig anslutning får du en personlig läkare samt tillgång till vårt nätverk av kvalificerade specialister inom till exempel kardiologi, fysioterapi, gynekologi, hud, neurologi, onkologi, ortopedi, psykiatri, reumatologi, urologi med flera.

WellCare silver

WellCare Silver vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om och som inte är i behov av en sjukvårdsförsäkring.

WellCare guld

WellCare Guld vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om i kombination med en nordisk sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med försäkringsbolaget DSS Hälsa garanterar dig tillgång till högkvalitativa privata vårdgivare med korta väntetider.

WellCare platinum

WellCare Platinum vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om i kombination med en internationell sjukvårdsförsäkring som gäller i hela världen.

Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med försäkringsbolaget DSS Hälsa garanterar dig tillgång till och fritt val av högkvalitativa privata vårdgivare med korta väntetider.

WellCare

Silver

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remittering till offentlig sjukvård.
 • Begränsad vaccinationsrådgivning.
WellCare

Guld

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remiss med förtur till privata specialistläkare vid behov.
 • Begränsad vaccinationsrådgivning.
 • Rådgivning med reseapotek inför utlandsresa.
 • Anhörigservice – sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till vårdgivare i Norden
 • Försäkring som gäller livet ut.
Wellcare samarbetar med
WellCare

Platinum

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remiss med förtur till privata specialistläkare vid behov.
 • Rådgivning med reseapotek inför utlandsresa.
 • Begränsad vaccinationsrådgivning.
 • Anhörigservice – sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Affärsgästservice – sjukvårdsrådgivning för affärsgäster.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till vårdgivare i hela världen.
 • Försäkring som gäller livet ut.
 • Gratis medförsäkring av barn under 16 år.
Wellcare samarbetar med

Priser 2024

Anslutningen till WellCare sker genom ett abonnemang som löper kalenderårsvis. Det går utmärkt att ansluta sig när som helst under året. Så snart Du är ansluten erbjuds Du en omfattande hälsoundersökning, som sedan återkommer årligen.

  Ålder
 • 0-4
 • 5-15
 • 16-24
 • 25-34
 • 35-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-59
 • 60-64
 • 65-69
 • 70-74
 • 75-79
 • 80-84
 • 85-
WellCare

Silver

 • 4 376 kr
 • 4 376 kr
 • 7 251 kr
 • 14 772 kr
 • 16 012 kr
 • 16 375 kr
 • 17 828 kr
 • 18 000 kr
 • 18 464 kr
 • 20 397 kr
 • 21 217 kr
 • 21 617 kr
 • 21 617 kr
 • 21 817 kr
WellCare

Guld

 • 8 832 kr
 • 8 832 kr
 • 19 165 kr
 • 27 402 kr
 • 29 000 kr
 • 30 007 kr
 • 31 742 kr
 • 33 258 kr
 • 34 110 kr
 • 44 167 kr
 • 45 643 kr
 • 61 724 kr
 • 63 336 kr
 • 66 977 kr
WellCare

Platinum

 • 0 kr
 • 0 kr
 • 27 722 kr
 • 47 694 kr
 • 52 203 kr
 • 54 220 kr
 • 55 674 kr
 • 55 845 kr
 • 56 573 kr
 • 58 863 kr
 • 59 816 kr
 • 61 862 kr
 • 63 643 kr
 • 67 326 kr
För nyansökande under 60 år gäller premierna ovan
För nyansökande mellan 60-65 år tillkommer en premiehöjning på 25 %
För nyansökande mellan 65-70 år tillkommer en premiehöjning på 50 %
För nyansökande mellan 70-75 år tillkommer en premiehöjning på 75 %
För nyansökande mellan 75-80 år tillkommer en premiehöjning på 100 %
Guld kan endast nytecknas till 60 års ålder om inget annat överenskommits
Silver kan endast nytecknas till 65 års ålder om inget annat överenskommits
PRISLISTAN KAN ÄVEN LADDAS NED SOM PDF-FIL:
Wellcare Priser 2024

Ansökan

Du fyller i din WellCare ansökan och hälsodeklaration, skriver ut dem och skriver under för hand. Uppgifterna på blanketterna sparas inte elektroniskt.

3.

Skicka till:

Wellcare Sweden AB
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Samtliga frågor måste besvaras. Glöm inte att skriva under ansökan och hälsodeklaration. Underskrift ska göras av den försäkrade. Är den försäkrade omyndig ska den som handlar på den omyndiges vägnar skriva under.