Våra Tjänster

Anslutningen till WellCare sker genom ett abonnemang som löper kalenderårsvis. Det går utmärkt att ansluta sig när som helst under året. Så snart Du är ansluten erbjuds Du en omfattande hälsoundersökning, som sedan återkommer årligen.

Abonnemang

Genom en årlig anslutning får du en personlig läkare samt tillgång till vårt nätverk av kvalificerade specialister inom till exempel kardiologi, fysioterapi, gynekologi, hud, neurologi, onkologi, ortopedi, psykiatri, reumatologi, urologi med flera.

WellCare silver

WellCare Silver vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om och som inte är i behov av en sjukvårdsförsäkring.

WellCare guld

WellCare Guld vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om i kombination med en skandinavisk och tysk sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med försäkringsbolaget White Label Care garanterar dig tillgång till högkvalitativa privata vårdgivare med korta väntetider.

WellCare platinum

WellCare Platinum vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om i kombination med en internationell sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med försäkringsbolaget White Label Care garanterar dig tillgång till och fritt val av högkvalitativa privata vårdgivare med korta väntetider.

WellCare

Silver

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remittering till offentlig sjukvård.
 • Vaccinationsrådgivning.
WellCare

Guld

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remiss med förtur till privata specialistläkare vid behov.
 • Vaccinationsrådgivning.
 • Rådgivning med reseapotek inför utlandsresa.
 • Anhörigservice – sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till vårdgivare inom hela EU.
 • Försäkring som gäller livet ut.
Wellcare samarbetar med
WellCare

Platinum

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remiss med förtur till privata specialistläkare vid behov.
 • Rådgivning med reseapotek inför utlandsresa.
 • Anhörigservice – sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Affärsgästservice – sjukvårdsrådgivning för affärsgäster.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till vårdgivare i hela världen.
 • Försäkring som gäller livet ut.
 • Gratis medförsäkring av barn under 16 år.
Wellcare samarbetar med

Priser

Anslutningen till WellCare sker genom ett abonnemang som löper kalenderårsvis. Det går utmärkt att ansluta sig när som helst under året. Så snart Du är ansluten erbjuds Du en omfattande hälsoundersökning, som sedan återkommer årligen.

  Ålder
 • 0-4
 • 5-15
 • 16-24
 • 25-34
 • 35-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-59
 • 60-64
 • 65-69
 • 70-74
 • 75-79
 • 80-84
 • 85-
WellCare

Silver

 • 0 kr
 • Medanslutet barn 3 528 kr
 • 5 846 kr
 • 11 910 kr
 • 12 910 kr
 • 13 202 kr
 • 14 374 kr
 • 14 513 kr
 • 14 887 kr
 • 16 132 kr
 • 16 621 kr
 • 16 621 kr
 • 16 621 kr
 • 16 621 kr
WellCare

Guld

 • Medförsäkrat barn 3 528 kr
 • Medförsäkrat barn 3 528 kr
 • 13 571 kr
 • 19 636 kr
 • 20 836 kr
 • 22 412 kr
 • 24 158 kr
 • 26 016 kr
 • 26 657 kr
 • 34 220 kr
 • 34 884 kr
 • 46 638 kr
 • 47 832 kr
 • 50 697 kr
WellCare

Platinum

 • Medförsäkrat barn 0 kr
 • Medförsäkrat barn 0 kr
 • 21 739 kr
 • 38 513 kr
 • 41 809 kr
 • 43 650 kr
 • 44 966 kr
 • 45 324 kr
 • 45 957 kr
 • 47 644 kr
 • 48 777 kr
 • 50 233 kr
 • 51 563 kr
 • 54 267 kr
För nyansökande under 60 år gäller premierna ovan
För nyansökande mellan 60-64 år tillkommer en premiehöjning på 25%
För nyansökande mellan 65-69 år tillkommer en premiehöjning på 50%
För nyansökande mellan 70-74 år tillkommer en premiehöjning på 75%
För nyansökande mellan 75-79 år tillkommer en premiehöjning på 100%
* Guld kan nytecknas endast till 65 års ålder
PRISLISTAN KAN ÄVEN LADDAS NED SOM PDF-FIL:
Wellcare-Priser-2018.pdf

Ansökan

Du fyller i din WellCare ansökan och hälsodeklaration, skriver ut dem och skriver under för hand. Uppgifterna på blanketterna sparas inte elektroniskt.

3.

Skicka till:

Wellcare Sweden AB
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Samtliga frågor måste besvaras. Glöm inte att skriva under ansökan och hälsodeklaration. Underskrift ska göras av den försäkrade. Är den försäkrade omyndig ska den som handlar på den omyndiges vägnar skriva under.