Våra Tjänster

Anslutningen till WellCare sker genom ett abonnemang som löper kalenderårsvis. Det går utmärkt att ansluta sig när som helst under året. Så snart Du är ansluten erbjuds Du en omfattande hälsoundersökning, som sedan återkommer årligen.

Abonnemang

Genom en årlig anslutning får du en personlig läkare samt tillgång till vårt nätverk av kvalificerade specialister inom till exempel kardiologi, fysioterapi, gynekologi, hud, neurologi, onkologi, ortopedi, psykiatri, reumatologi, urologi med flera.

WellCare silver

WellCare Silver vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om och som inte är i behov av en sjukvårdsförsäkring.

WellCare guld

WellCare Guld vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om i kombination med en skandinavisk och tysk sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med försäkringsbolaget White Label Care garanterar dig tillgång till högkvalitativa privata vårdgivare med korta väntetider.

WellCare platinum

WellCare Platinum vänder sig till dig som vill ha hälso- och sjukvårdsservice dygnet runt, året om i kombination med en internationell sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med försäkringsbolaget White Label Care garanterar dig tillgång till och fritt val av högkvalitativa privata vårdgivare med korta väntetider.

WellCare

Silver

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remittering till offentlig sjukvård.
 • Vaccinationsrådgivning.
WellCare

Guld

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remiss med förtur till privata specialistläkare vid behov.
 • Vaccinationsrådgivning.
 • Rådgivning med reseapotek inför utlandsresa.
 • Anhörigservice – sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till vårdgivare inom hela EU.
 • Försäkring som gäller livet ut.
Wellcare samarbetar med
WellCare

Platinum

 • Personlig läkarkontakt för rådgivning och sjukvårdsservice – vi fungerar som din medicinske ombudsman och företräder dig vid behov när du vårdas på sjukhus.
 • Tillgång till WellCares jourläkare dygnet runt, året om.
 • Årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid våra mottagningar.
 • Remiss med förtur till privata specialistläkare vid behov.
 • Rådgivning med reseapotek inför utlandsresa.
 • Anhörigservice – sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Affärsgästservice – sjukvårdsrådgivning för affärsgäster.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till vårdgivare i hela världen.
 • Försäkring som gäller livet ut.
 • Gratis medförsäkring av barn under 16 år.
Wellcare samarbetar med

Priser

Anslutningen till WellCare sker genom ett abonnemang som löper kalenderårsvis. Det går utmärkt att ansluta sig när som helst under året. Så snart Du är ansluten erbjuds Du en omfattande hälsoundersökning, som sedan återkommer årligen.

  Ålder
 • 0-4
 • 5-15
 • 16-24
 • 25-34
 • 35-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-59
 • 60-64
 • 65-69
 • 70-74
 • 75-79
 • 80-84
 • 85-
WellCare

Silver

 • 0 kr
 • Medanslutet barn 3 634 kr
 • 6 021 kr
 • 12 268 kr
 • 13 298 kr
 • 13 598 kr
 • 14 806 kr
 • 14 948 kr
 • 15 334 kr
 • 16 616 kr
 • 17 119 kr
 • 17 119 kr
 • 17 119 kr
 • 17 119 kr
WellCare

Guld

 • Medförsäkrat barn 3 604 kr
 • Medförsäkrat barn 3 604 kr
 • 14 083 kr
 • 20 329 kr
 • 21 559 kr
 • 23 209 kr
 • 24 992 kr
 • 26 937 kr
 • 27 590 kr
 • 35 505 kr
 • 36 216 kr
 • 48 561 kr
 • 49 815 kr
 • 52 825 kr
WellCare

Platinum

 • Medförsäkrat barn 0 kr
 • Medförsäkrat barn 0 kr
 • 22 644 kr
 • 40 085 kr
 • 43 540 kr
 • 45 454 kr
 • 46 805 kr
 • 47 167 kr
 • 47 822 kr
 • 49 560 kr
 • 50 713 kr
 • 52 219 kr
 • 53 617 kr
 • 56 457 kr
För nyansökande under 60 år gäller premierna ovan
För nyansökande mellan 60-64 år tillkommer en premiehöjning på 25%
För nyansökande mellan 65-69 år tillkommer en premiehöjning på 50%
För nyansökande mellan 70-74 år tillkommer en premiehöjning på 75%
För nyansökande mellan 75-79 år tillkommer en premiehöjning på 100%
* Guld kan nytecknas endast till 65 års ålder
PRISLISTAN KAN ÄVEN LADDAS NED SOM PDF-FIL:
Wellcare-Priser-2019.pdf

Ansökan

Du fyller i din WellCare ansökan och hälsodeklaration, skriver ut dem och skriver under för hand. Uppgifterna på blanketterna sparas inte elektroniskt.

3.

Skicka till:

Wellcare Sweden AB
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Samtliga frågor måste besvaras. Glöm inte att skriva under ansökan och hälsodeklaration. Underskrift ska göras av den försäkrade. Är den försäkrade omyndig ska den som handlar på den omyndiges vägnar skriva under.