Hälsoundersökning

Vår hälsoundersökning är sammansatt på ett sätt så att vi får indikatorer från de flesta organsystem i kroppen. Utifrån dessa data erhåller vi en bra bild av Din hälsa och kan gå vidare med ytterligare undersökningar vid behov.

Här nedan har vi sammanställt fakta kring vanliga hälsoproblem, där det ofta uppkommer frågor i samband med hälsokontrollen. Med nödvändighet blir det kortfattat och för den som är vill läsa mer finns det ibland hänvisningar i texten.

Snabbguide till blodkemisk analys

Utöver analyserna på denna sida kan vid specifika frågeställningar flera andra prover finnas med på lablistan. Vi svarar gärna på frågor om det är något som är oklart eller inte framgår i svarsbrevet.

Ladda ner vår snabbguide/ordförklaring av blodkemisk analys (PDF)