Andningsvägarna

Lungfunktionen undersöks med så kallad spirometri och man får bland annat mått på lungvolym, luftflöden etc. med hänsyn tagen till kroppsstorlek, kön och ålder.

Astma och KOL(kronisk obstruktiv lungsjukdom) är folksjukdomar och antalet drabbade ökar.

I korthet är astma en inflammation i luftvägarna som gör att det är vanligt att man får:
attacker av andnöd
pipande och väsande andning
långvarig hosta utan förklaring, ofta nattetid
långvarig hosta när man är förkyld
hosta vid fysisk anstränging.

Många söker inte hjälp för sina besvär och lever med symtom som ofta begränsar deras dagliga liv. Med rätt läkemedelsbehandling skall astma inte leda till några inskränkningar i aktiviteter.

KOL är till allt överskuggande del orsakad av rökning och innebär ofta ett stort handikapp. Symptomen liknar delvis dem vid astma, men kan endast marginellt påverkas av läkemedel. Rökstopp är den effektivaste behandlingen men läkemedel används också.