Hjärt- & Kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomarna utgör idag tillsammans den mest betydande orsaken till förtida sjukdom, invaliditet och död i västvärlden. De viktigaste är högt blodtryck, stroke, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Den bakomliggande orsaken är i allt väsentligt atheroskleros (åderförkalkning). Våra kunskaper om hur och varför denna uppstår är endast delvis kända. Med redan idag klarlagda och enkla åtgärder skulle vi dock kunna minska frekvensen väsentligt. Att många av åtgärderna dessutom är lustfyllda och bidrar till större välbefinnande borde göra våra beslut lättare att fatta.