Beroende

Beroendeproblematik har ett brett spektrum av konsekvenser, beroende på vilken drog beroendet avser. Ofta upplevs de negativa sidorna först av den drabbades närmaste omgivning och det kan krävas lång tid av motivationsarbete av anhöriga och läkare för att påbörja vägen ut ur beroendet. När man själv insett sitt beroende är halva slaget vunnet.

Resonemang kring ffa alkohol, rökning och läkemedelsanvändning är en naturlig del av samtalet vid en hälsoundersökning. Känner Du att Du behöver hjälp kan vi bidra med stöd och etablering av kontakt med specialister på området.