Psykiska besvär

Sömnproblem, stressreaktioner, ångest och depressioner är vanliga besvär i
samhället. Förr i tiden var det skam- och skuldbelagt att tala om dessa sjukdomar, vilket ledde till att många inte vågade söka hjälp. I takt med att behandlingsmetoderna utvecklats och kunskapen bland gemene man spridits, har förståelsen och acceptansen ökat. Man räknar t.ex. med att var tredje kvinna och var femte man någon gång under livet drabbas av en behandlingskrävande depression.

Moderna psykoterapiformer samt nya läkemedel har gjort att fler människor fått hjälp och kunnat minska sitt lidande till gagn för sig själva, närstående och samhället.