Cancer

För de flesta människor ett oerhört laddat ämne. Knappast någon i mogen ålder har väl undgått att på något sätt komma i kontakt med människor som drabbats.

Cancer är ingen enhetlig sjukdom utan ett brett spektrum av tumörer, där kroppen tappat kontrollen över celltillväxten, som i många fall sprider sig okontrollerat. Man talar ofta om ”cancerns gåta”, vilket på sätt och vis är en felsyn, då det rör sig om ett antal olika sjukdomar.

Att tidigt upptäcka och i bästa fall förhindra uppkomst av cancer är fortfarande en av vårdens största utmaningar, där vi idag har kommit en bra bit på väg.

Genom förbättrade behandlingsmetoder, förebyggande hälsoundersökningar, och screening har man i modern tid väsentligt minskat dödligheten i flertalet cancersjukdomar. Detta trots att många cancertyper har ökat i frekvens. Det senare fenomenet förklaras till en del av att befolkningens medelålder har ökat men också av att våra diagnostiska metoder ständigt förfinas. Idag är 5-årsöverlevnaden generellt 75% och 10-årsöverlevnaden 69% och en ännu större andel kan få många goda år efter en diagnos. Variationen mellan olika former är dock mycket stor.

De fem vanligaste cancerformerna är prostatacancer, bröstcancer, tjocktarmscancer, hudcancer samt lungcancer.

Mer om cancer på www.cancerfonden.se.