Hjärtundersökningar

EKG (ElektroKardioGram) är ett sätt att mäta och analysera hjärtats arbete. Under hjärtats pumparbete genereras svaga elektriska spänningar, som detekteras via elektroder på huden. Genom att granska kurvorna får man en uppfattning om bl.a. rytm, storleksavvikelser och eventuella skador eller syrebrist i hjärtmuskeln. Jämförelser med tidigare tagna EKG är av stort värde. Diagnostiken kan ytterligare skärpas vid misstanke om till exempel kärlkramp genom att EKG registreras under fysiskt arbete, ett så kallat arbetsprov. Vid misstanke om sjukdom i hjärtat gör man också ibland en ultraljudsundersökning, en så kallad ekokardiografi. Här får man direkt en uppfattning om hur hjärtat arbetar genom att man kan se hjärtklaffarna och blodflödet genom hjärtats kamrar. Undersökningen måste utföras av tränad personal, ofta en kardiolog (hjärtläkare).