Diabetes

Man räknar med att fler än 500 000 människor i Sverige har diabetes. Av dessa är 85-90% av så kallad typ 2 (vuxen- eller åldersdiabetes). Förr var diabetes en fruktad sjukdom, förknippad med svåra komplikationer som blindhet och amputationer. Tack vare förbättrad behandling är sådana följder dessbättre ovanliga idag. Modern diabetesbehandling syftar inte bara till att reglera blodsockret utan innefattar också noggrann kontroll av blodtryck, blodfetter samt livsstilsförändringar (kost, motion, rökning). Dessa åtgärder minskar kraftigt komplikationsriskerna.

I den årliga hälsokontrollen kontrolleras Ditt fasteblodsocker och i vissa fall insulin-nivån. Vi gör ibland också en så kallad glukosbelastning för att få mer information.

Att få diagnosen diabetes innebär ofta en stor omställning. De flesta som får
diabetes i vuxen ålder har i allmänhet typ 2, vilket i de flesta fall är odramatiskt. Vid denna form har man fortfarande insulinproduktion kvar (till skillnad från typ 1), men känsligheten för insulinet är nedsatt, med förhöjda blodsockervärden som följd. Vi talar om så kallad ”insulinresistens”.

Genom de årliga hälsokontrollerna har vi hela tiden koll på Dina blodsockervärden och kan tidigt reagera, förebygga och upptäcka förstadier. De flesta som får besked om diagnosen i ett tidigt skede känner sig inte alls sjuka. Senare års forskning har visat att man vid förstadier till typ-2 diabetes kan minska risken att insjukna i sjukdomen med över 50% genom förbättringar i kost- och motionsvanor samt viktnedgång.

Det är viktigt att komma ihåg att diabetes inte bara är ”sockersjuka”. Ämnesomsättningen av fett och protein också är störd. Därför är behandlingen också multifaktoriell och syftar till att minska riskerna för komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdomar, cirkulationsrubbningar, nedsatt njurfunktion och synnedsättning.

En utmärkt bok i ämnet är ”Diabetes” utgiven av Karolinska Institutet, University Press och kan beställas på www.kiup.se.