Blod och blodbildande organ

I samband med hälsoundersökning görs en blodkemisk analys som bedömer hemoglobin(syretransporterande ämne som ger blodet dess röda färg) röda och vita blodkroppar, blodplättar(trombocyter) samt järnvärdet. I speciella fall kan man komplettera analysen med ytterligare prover.

”Blodbrist” ger sig oftast till känna som trötthet, blekhet och andfåddhet.
Man finner att Hb(hemoglobinvärdet) är lågt. Utredningen syftar självfallet till att hitta och behandla orsaken. Järnbrist är den vanligaste förklaringen, särskilt hos kvinnor i fertil ålder på grund av blödningsförluster.

En rad andra orsaker kan dock finnas, däribland sjukdomar i benmärgen, där blodkropparna nybildas. Exempel på detta är leukemi.