Ögonsjukdomar

Vi testar synen både på långt och nära håll samt mäter ögontrycket hos dig som fyllt 50 år. Förhöjt ögontryck (glaukom eller ”grön starr”) kan vara symptomfritt och är viktig att upptäcka i tid. Synen kan annars skadas permanent. ”Grå starr” eller katarakt är en grumling av ögats lins som ofta kommer gradvis. Nedsatt synskärpa, sämre mörkerseende samt bländningstendens är vanligaste symptomen. ”Gula fläcken” (maculadegeneration) är en degenerativ sjukdom som leder till gradvis försämrad syn, oftast på äldre dagar. Den kan i vissa fall behandlas framgångsrikt.