Rörelseapparaten

Sjukdomar och besvär från rörelseapparaten (muskler, leder och ligament) tillhör en av de vanligaste problemställningarna på en allmänläkarmottagning. Överbelastning är en orsak till många besvär men väl så ofta inaktivitet, brist på träning och svag muskulatur.

Nästan alla ”fullvuxna” har väl någon gång haft exempelvis ryggskott. Då är det ofta bäst att vara i rörelse och inte ”vila” sig frisk. God smärtstillning är viktigt för att bryta ”smärtcirkeln” där smärtan ger upphov till reflektorisk muskelkramp, som i sin tur genererar ännu mera smärta.

BRA UNDERSÖKNING GER BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG

En bra klinisk undersökning i samråd med bedömning av sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor ger i allmänhet bra underlag för diagnos och behandling. Naturligtvis har också ortopeden en given plats i dessa spörsmål.

Kroppens självläkande förmåga är emellertid mycket god inom detta område och det kan ofta vara bäst att som läkare inte vara alltför ”offensiv”. Kirurgiska ingrepp är sällan det bästa alternativet, snarare en utväg när annat har prövats utan resultat.

Röntgenundersökning görs många gånger, men ger inte alltid någon viktig information beroende på att man i stort sett endast kan bedöma skelettet här. Undersökningen kan dock ha ett viktigt syfte i att utesluta vissa orsaker till besvären. Magnetresonanstomografin (MRT) har de senaste åren utvecklats enormt, blivit billigare och mer tillgänglig och erbjuder diagnostiska möjligheter av mjukdelar och stödjevävnader som vi tidigare saknade.