Infektioner

De flesta av oss drabbas väl av en eller ett par förkylningar om året. Dessa
orsakas av virus och kan inte botas med antibiotika. I normalfallet är man frisk på någon vecka till 10 dagar. I några fall kompliceras läkningen av en bakteriell infektion som förlänger förloppet. Hos vissa individer kan det då vara skäl att ge antibiotika, men inte alltid. Konsultera gärna Din läkare om Du är osäker!

Problem med överanvändning av antibiotika världen över har försatt mänskligheten i en situation, där vi idag saknar verksam behandling mot vissa bakterier. Detta gör att vi måste lära oss att använda antibiotika till rätt infektioner, så att vi i framtiden inte försätter oss i en ännu värre situation, som före penicillinets och sulfans tid, där människor kunde dö eller skadas i banala bakterieinfektioner, exempelvis streptokockhalsfluss.