Stroke

Stroke (tidigare kallat slaganfall) är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Också här finns bland annat orsakerna i atheroskleros och högt blodtryck. Stroke är en av våra stora folksjukdomar, med cirka 30 000 fall årligen. Genom att identifiera och behandla riskfaktorer kan vi i hög utsträckning förebygga ett insjuknande. Om man drabbas av hel eller delvis förlamning i en kroppsdel (även ansiktet) eller någon form av syn- eller språkstörning är det viktigt att snabbt söka sjukhus. Detta gäller även om symptomen är övergående. En blodpropp i hjärnan, vilket är orsaken i 85% av fallen, kan lösas upp med läkemedel under förutsättning att man snabbt kommer till vård. Mer om stroke på www.strokeförbundet.org