Urinvägarna

Vi kontrollerar urinen med avseende på läckage av socker, protein (äggvita)
och blod, vilket är en utmärkt screeningmetod för att spåra direkta eller indirekta sjukdomar i njurar och urinvägar. Värdet av att tidigt upptäcka exempelvis spår av blod i urinen(innan det har blivit märkbart för ögat) liksom protein kan vara avgörande för prognosen för en dittills oupptäckt åkomma. Njurfunktionen mäts dessutom med blodkemisk analys.