Hjärtrytmrubbningar

En känsla av att hjärtat ibland slår oregelbundet eller ”hoppar till” är i de flesta fall helt normalt och ofarligt. Extraslag på hjärtat förekommer hos de flesta friska människor. Vissa känner av det mer än andra. Ett vanligt EKG under kort tid kanske inte fångar upp enstaka avvikelser i rytmen. Det kan då finnas skäl att göra en EKG-registrering under ett helt eller flera dygn. Beroende på rytmrubbningens art finns det olika behandlingsmöjligheter.