Hjärnan

”Kroppens ”hårddisk” är det av kroppens organ, där vetenskapen har de största luckorna, komplexiteten är som störst och där kunskapsmassan växer snabbast. Dagens samhälle översköljer oss med information, som skall processas av hjärnan. Det hävdas att ett enda söndagsnummer av New York Times innehåller lika mycket information, som en bildad renässansmänniska tillgodogjorde sig under ett helt liv. Inte undra på att vi ibland drabbas av ”error/overload”.

Många människor hyser en stark oro för att utveckla demens, där man kanske tolkar stressutlöst glömska och tankspriddhet som begynnande demens. Rädslan för att bli hjälplös och tappa orienteringen i tillvaron förtjänar att beaktas och tas på stort allvar.

Demens, som egentligen är flera sjukdomar, innefattar emellertid påverkan på fler intellektuella funktioner än enbart minnet. Läkaren kan ofta med hjälp av ett relativt enkelt screeningtest(MMT) bedöma om misstankarna är berättigade eller ej. Specialriktad blodkemisk analys samt datortomografi av hjärnan syftar också till att utesluta alternativa förklaringar till demensliknande symptom.”